เลือกจังหวัด
เลือกภาษา

Main เกี่ยวกับบริษัท News ซอฟต์ไลน์ เปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2021 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2022 ด้วยการเติบโตทางกำไรที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบไปด้วย การเติบโตของมูลค่าการซื้อขายสกุลเงินคงที่ 26%, และ การเติบโตของกำไรขั้นต้น 39%

ซอฟต์ไลน์ เปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2021 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2022 ด้วยการเติบโตทางกำไรที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบไปด้วย การเติบโตของมูลค่าการซื้อขายสกุลเงินคงที่ 26%, และ การเติบโตของกำไรขั้นต้น 39%

Be first to discover!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

Ошибка

Something went wrong. Refresh the page and try again.
Перезапустить
สมัครสมาชิกรายการจดหมาย